YÖS’ e Kimler Başvurabilir?

YÖS başvuru şartları YÖK tarafından belirlenmekte olup adayların bu şartlara uyması gerekmektedir. YÖS’ e kimler başvurabilir, sorusunun cevabı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan;

1. Yabancı uyruklu olanların,

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

4. Aşağıdaki maddelerden:

a. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

b. 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

İstanbul Üniversitesi

başvuruları kabul edilir.

YÖS’ e Kimler Başvuramaz

YÖS başvuru şartları taşıyan adaylar bu sınava girebilir kimler YÖS’ e başvuramaz, şimdi de bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuranların,

a) Yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları,
b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları,
c) tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekir.

ÖSYM

Başvurma Belgesi gönderenlerden,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
c) uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular,
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da lise öğrenimini yabancı bir ülkede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar,
e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları YÖS’de sahtekarlık yaptıkları saptananlar,
f) kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlar

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için aday olamazlar.

Yukarıda B şıkkında sözü edilen adaylar uluslararası bir sınav puanı ile de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kabul için başvuramazlar.

YÖS başvuru şartları taşımayan adaylar kesinlikle başvuru yapamayacağı açıkça belirtilmiştir.