YÖS-SAT-TÖMER

Uluslararası öğrenci alımı yapan üniversitelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kendi bünyesinde YÖS sınavı yaparak öğrenci alımları yapmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi YÖS


OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ
(LİSANS – ÖNLİSANS PROGRAMLARI )
 
Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar


(1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
    a. Yabancı uyruklu olanların,
    b. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
    c. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
    d. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
    e. K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
    f. K.K.T.C. uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları  kabul edilir.


 
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar


 (2) Adaylardan,
      a. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C. ’de tamamlayanların,
      b. K.K.T.C. uyruklu olanların (K.K.T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
      c. 1-b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların / ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
      d. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 Tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
      e. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1-b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.


 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler


      1. Mezun olunan okul (lise) diplomasının Türkiye’deki noter veya ülkelerindeki Türkiye’nin dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği ile onaylı Türkçeye çevirisi,
      2. Lise denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınmış olan lise denklik belgesinin onaylı örneği),
      3. Transkript (Adayların, okulda (lise) aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ilgili okul müdürlüğü   tarafından onaylı resmi not belgesi ile bunun onaylı Türkçeye çevirisi),
      4. Sınav sonuç belgesi (Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunu gösterir belgenin noter veya ülkelerindeki Türkiye’nin dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği ile bunun onaylı Türkçeye çevirisi),
      5. Pasaportun kimlik bilgileri ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının onaylı örneği ile bunun onaylı Türkçeye çevirisi,
      6. İki adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çektirilmiş ve öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır, fotokopi olmamalıdır).
 
Not:  Belgelerin tam olup olmadığından adayın kendi sorumludur. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
 

Başvuru Adresi :


https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

YÖS DIŞINDA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAVLAR


Sınav Türü
Kabul Edilebilecek Asgari Başarı Seviyeleri

 

OKÜYÖS veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Devlet Üniversitelerinin yapmış oldukları Uluslararası Öğrenci Sınavları

 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Devlet Üniversitelerinin yapmış oldukları Uluslararası Öğrenci sınavlarından en az 40 puan almak. Tercihleri arasında yabancı dilde eğitim veren bölümler olan adaylardan yabancı dil yeterlilik belgesi istenir.

 

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

 

120 puan üzerinden en az 90 puan,

 

ACT

 

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 21 puan,

 

TAWJIHI  (Ürdün ve Filistin)

 

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 puan,

 

SAT I

 

Reasoning testinde “math” ve “critical reading” testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve 800 üzerinden en az 500 matematik puanı,

 

GCE (General Certificate Education)

 

Birisi başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi (A level) ,

 

Baccalaureate Libanais (Lübnan Bakaloryası)  

 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 puan,

 

International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya Sınavı)

 

Diploma notu en az 28 puan,

 

Diplome Debirestan / Pişdaneşgahi (İran Lise Bitirme Sınavı)

 

İran Lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 17/20 olan adaylar,


ABITUR (Alman Lise Bitirme Sınavı)


En az 4 puan,


GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti)


Başvurulan programın puan türünde 750 puan üzerinden en az 500 puan,


Al-Shahada / Al-Thanawıyya (Suriye Bakaloryası)


 Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi için en az 200, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan,


TQDK (Azerbaycan Üniversite Sınavı)


Azerbaycan’da TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında Başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) en az 200 / 700 puan


Baccalaureate France (Fransız Bakaloryası)


Diploma notu en az 12 puan,


Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı


Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak


Makedonya Üniversite Giriş Sınavı


Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %50’si veya üzerinde puan almış olmak,


Kosova Üniversite Giriş Sınavı


Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,


TCS  (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı)


TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından en az 40 puan almış olmak,


‘Ujian Nasional (UN) Sınavı (Endonezya)


Endonezya’da yapılan Ujian Akhir National sınavından en az 60 puan almış olmak.


Diğerleri


Bu listede olmayan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sınav belgelerine sahip olmak,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir